X

ผลิตภัณฑ์จัดการไข่ Nabel

GNAGES

เครื่องคัดไข่ Egg grader เครื่องคัดไข่ด้วยมือ (Manual Packer)
เครื่องคัดไข่ (Egg Grader) เครื่องคัดไข่ด้วยมือ (Manual Packer)
Tower System Robot system
Tower System Robot System
เครื่องบรรจุไข่ (Farm Packer) เครื่องบรรจุไข่ (Egg Packing Machine)
เครื่องบรรจุไข่ (Farm Packer) เครื่องบรรจุไข่ (Egg Packing Machine)
เครื่องตรวจจับคุณภาพไข่ (Detector) อุปกรณ์ต่อพ่วง Nabel
เครื่องตรวจจับคุณภาพไข่ (Detector) อุปกรณ์ต่อพ่วง Nabel (Nabel Periheral Devices)