X

ระบบปรับสภาพอากาศ

ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่

(Poultry House Air Conditioning System)

ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่ Poultry House Air Conditioning System

ลักษณะของระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือน ได้แก่

 • การกกไก่ในช่วงเริ่มต้นการเลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่อายุ 1 วันแรกเป็นช่วงวิกฤติที่สำคัญ การกกลูกไก่ด้วยเครื่องกกแก๊ส หรือใช้เครื่องทำความร้อน จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก
 • พัดลมดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาในโรงเรือน และถูกนำไปขับความร้อนส่วนเกิน รวมทั้งการระบายก๊าซแอมโมเนีย คาร์บอนได้ออกไซด์ ฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมต่างๆออกจากโรงเรือน โดยภายในถูกแทนที่ด้วยอากาศบริสุทธิ์
 • ระบบทำความเย็นแบบ Evaporative cooling ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในโรงเรือนที่สูงเกินไปให้เย็นลงไก่ที่เลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ไม่เครียดและเจริญเติบโตได้ดีตลอดวงรอบของการเลี้ยงไก่
 • โปรแกรมแสงสว่างภายในโรงเรือน เป็นสิ่งที่ความสำคัญมาก ผ้าม่านทางด้านข้างโรงเรือนช่วยในการปรับแสงแดดที่ส่องเข้าไปในโรงเรือน แสงสว่างยังมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของไก่ในทุกช่วงของการเลี้ยง ทั้งในตอนกลางวันและในตอนกลางคืน

The features of air conditioning in the poultry house are;

 • Chick brooding at the beginning from day old is critical period. Brooding chicks with gas brooder or heater is essential too.
 • Air ventilation by exhaust fans for air exchange from outside into inside the house. Consequently remove excessive temperature, ammonia, carbon dioxide dust and other impurities out of the house and replace with fresh air outside.
 • Evaporative cooling system is the procedure to cool down excessive temperature in the poultry house, thus encourage chickens’ well being, preventing heat stress and allows significantly rapid growth throughout the production cycle.
 • Lightening programs in the poultry are also very important. The common physical program is curtains at sidewall of the house to adjust lighting from sunshine. The lightening programs in the house, however, are very important too. Since it influents poultry growth in every period of each cycle both daytime and night time.

เราเป็นผู้จัดหาสินค้าสำหรับการควบคุมปรับสภาพอากาศภายในโรงเรือนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องทำความร้อน Guardian 250 แบบ Forced Air Heater พัดลมทำความเย็นแบบอีแวป MASTER ALFAN, EVG Euro Fan และ eco-FAN ขนาดใบพัด 50 นิ้ว EVG cooling pad สำหรับระบบทำความเย็นแบบอีแวป   ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น EVG Temp controller V-4 และเครื่องวัดความเร็วลม Kestrel 3000

We are able to support you with high efficiency and high quality products for controlling your closed-house weather absolutely. The prominent products are; MASTER ALFAN, EVG Euro Fan and eco-FAN are  the ventilation fan – 50 inches diameter propellerEVG cooling pad for evaporative cooling system,EVG Temp controller V-4 (Temperature & Humidity control) and Kesrel 3000 (Pocket weather meter).

 

ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่ Poultry House Air Conditioning System

 

เครื่องทำความร้อน Guardian 250 แบบ Forced Air Heater

ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่ Poultry House Air Conditioning System

ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่ Poultry House Air Conditioning System

เครื่องทำความร้อน Guardian 250 ได้รับการออกแบบให้สามารถจุดไฟทำความร้อนได้โดยตรง ให้ความร้อนต่อเนื่อง ความร้อนอยู่ในช่วงที่ทำให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการลี้ยงไก่ สิ่งที่พิสูจน์การทำงานของเครื่องทำความร้อน Guardian คือ

 • ได้รับการออกแบบให้มีการจุดไฟแบบ Direct-fired ที่มีประสิทธิภาพสูงที่กำลังไฟ 3 KW
 • ใช้วิธีจุดไฟแบบ Hot surface และแบบ Spark
 • เป็นการติดตั้งอเนกประสงค์ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

ได้รับการออกแบบให้เชื่อถือไว้วางใจได้ และการบำรุงรักษาน้อย มีประสิทธิภาพการทำงานอย่างโดดเด่น ใช้ได้ทั้งแก๊สธรรมชาติ (NG) แก๊ส LPG มีการป้องกันไม่ให้มีอุณหภูมิสูงด้วย Air proving switch ที่ปิดมอเตอร์ทันทีเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ตามสภาพของการใช้งาน

Guardian 250, Forced Air Heater, is proven direct-fired design provides consistent, dependable heat for a range of poultry production environments. A proven performer, the Guardian offers:

 • Highly efficient, direct-fired design at 73.3 kW
 • Hot surface ignition and spark ignition
 • Versatile indoor and outdoor installation options

Designed to deliver outstanding performance with either natural gas (NG) or propane (LP), it also features high temperature protection, an air proving switch and a totally enclosed motor to assure safe, dependable operation.

 

ระบบทำความเย็นแบบอีแวปในโรงเรือนเลี้ยงไก่

(Evaporative Cooling System in the Poultry House)

ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่ Poultry House Air Conditioning System

อุปกรณ์ระบบทำความเย็นแบบอีแวปในโรงเรือนเลี้ยงเลี้ยงไก่ ที่เรานำเสนอ พัดลมอีแวป  และ EVG คูลลิ่งแพด

Evaporative cooling equipment we present are Evap. cooling fans and EVG Cooling pads

 

พัดลมอีแวป (Evaporative cooling fan)

พัดลม MASTER ALFAN เป็นพัดลมที่ผลิตเพื่อให้มีแรงลมสูง: ในรุ่น 1270 (50 นิ้ว) นอกจากตัวพัดลมแล้วเรายังผลิต ชัตเตอร์และใบพัดลมให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่ Poultry House Air Conditioning System

พัดลม MASTER ALFAN