X

อุปกรณ์ตู้ฟักไข่ HatchTech

hatchtech

ความสำเร็จที่สามารถคาดการณ์ได้เกี่ยวกับ ลูกไก่ที่มีความสม่ำเสมอ ลูกไก่ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าพร้อมกับความมั่นใจทีว่าตัวอ่อน (embryo) ที่อยู่ในระหว่างการฟักไข่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอ อุณหภูมิของตัวอ่อนจะถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบไข่ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ อุปกรณ์ทั้งหมดได้แก่ Incubators Setters และ Hatchers ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดให้ตัวอ่อนและลูกไก่อยู่ในสภาพที่สม่ำเสมอและมีความเหมาะสม

 

HATCHTECH micro setters HATCHTECH micro hatcher HATCHTECH hatchcare

MicroClimer Setters

MicroClimer Setters สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี laminar airflow ของ HatchTech ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับไข่ของคุณได้ตลอดระยะเวลาการฟักไข่

MicroClimer Hatchers

เราได้จัดทางเลือกที่หลากหลายให้กับ hatcher สำหรับการฟักไข่เป็นตัวภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ซึ่งทั้งระบบ MicroClimer และ HatchCare ของเราเป็นการใช้เทคโนโลยี MicroClimer และ laminar airflow

HatchCare

ด้วยเครื่อง HatchCare ลูกไก่ที่เกิดจากการฟักไข่จะอยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่มีความสม่ำเสมอและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีน้ำจืด อาหารและแสงสว่างในทันทีที่ลูกไก่ฟักออกมา

 

Read More

Read More

Read More

chick storage hatchbrood chick transport

Chick Storage

ห้องจัดเก็บลูกไก่ของ HatchTech มีการออกแบบอย่างระมัดระวัง เพื่อทำให้มีอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบมีการไหลเวียนของอากาศอย่างสม่ำเสมอตามที่ลูกไก่ต้องการ อันเป็นการรับประกันการพัฒนาที่โดดเด่นตลอดจนคุณภาพที่ดีกว่า

 

HatchBrood

HatchBrood ได้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในการกกลูกไก่ในช่วงที่วิกฤติ 4 วันแรกที่ลูกไก่ฟักออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาของเราช่วยให้เกิดความมั่นใจในการจัดหา น้ำจืด อากาศ อาหารและแสงสว่างสำหรับการกกลูกไก่

 

Chick Transport

HatchTraveller สามารถส่งมอบลูกไก่คุณภาพได้ดีกว่าในระหว่างการขนส่ง โดยใช้รถบรรทุกขับเคลื่อนด้วย hybrid battery 100% พร้อมกันนี้ ลูกไก่จะได้รับการระบายอากาศบริสุทธิ์ตลอดเวลา ลูกค้าที่ใช้ HatchTraveller สามาระลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ถึง 50%

Read More Read More Read More